04/kvě/2015 – Tana DluhosovaWorkshop

Týden taiwanských dokumentů v Praze

Týden taiwanských dokumentů v Praze

 Týden taiwanského dokumentárního filmu v Praze

“Vitalita a udržitelnost taiwanského dokumentárního filmu”

 Orientální ústav, Akademie věd České republiky

FAMU

14.–16. května 2015

 

Až do osmdesátých let byl dokumentární film na okraji zájmu taiwanských filmařů. Od přelomu tisíciletí se ale intenzivně rozvinul a díky nadšení, s jakým se mu filmaři nyní věnují, nechybí moc, aby zastínil hranou produkci. Mnoho filmů vzniklo pod záštitou organizace Public Television System (PTS), která v roce 1999 založila dokumentární platformu Úhel pohledu (jilu guandian). Několik filmů promítaných v jejím rámci se dočkalo v první dekádě 21. století uvedení do kin a komerčního úspěchu. Rozvoj dokumentu obohatil kulturní prostředí Taiwanu a odráží vybraný vkus místního publika, které rozšířilo svůj zájem i na odlišné typy filmů a nové obsahy. Zároveň naznačuje, že taiwanský filmový a televizní průmysl již přesáhnul hranice ostrova. Peníze, nápady a lidé se totiž plynule pohybují mezi nejrůznějšími audio-vizuálními odvětvími.

Týden taiwanských dokumentů představí českým divákům několik nejnovějších, velmi kvalitních snímků, ktetré jim poskytnou detailní a živý pohled na současnou taiwanskou společnost. Veřejným promítáním spojeným s besedami s filmaři, odborníky a pracovníky filmového průmyslu bychom rádi podnítili oboustranný kulturní dialog a výměnu zkušeností, které budou přínosné pro Evropu i Taiwan.

Na závěr bude 16. května uspořádán kulatý stůl na téma “Vitalita a udržitelnost taiwanského dokumentu”. Rozhovory se zaměří na problémy všeobecnějšího rázu, tedy ne zaměřené jen na Taiwan. Diskutující si budou klást otázky typu: Co je vlastně dobrý dokument? Jak uvést v soulad kvalitu a popularitu (tedy pokud mezi nimi vůbec panuje nesoulad)? V čem spočívá životní síla a kreativita výroby dokumentů (na Taiwanu)? Jaké podmínky by mohly posílit nebo oslabit udržitelnost dokumentáního půmyslu? V čem se taiwanské dokumenty liší od produkce jiných zemí a v čem jsou si podobné? Kam lze taiwanské dokumenty zasadit v rámci mezinárodním trhu?

Přijďte si s námi užít Týden taiwanských dokumentů v Praze! Těšíme se na vás!

 

14. května, 2015
(Místo konání: FAMU, Posluchárna, Smetanovo nábřeží, 2)
9:00 Zahajovací projev
9:30­–11:00 Dokument: Bird without Borders 返家八千里 (2009, rež. Dean Johnson, c. 60 min)
Dokument o kolpíku malém, kriticky ohroženém stěhovavém ptáku, kterému hrozí vyhynutí. Kvůli politickým překážkám napříč Východní Asii byly ale životní cyklus a habitat kolpíka malého poměrně málo prozkoumány. Na Taiwan přilétají kolpíci obvykle na podzim a přezimují zde až do jara, kdy se vracejí na sever. Dokument sleduje celou migrační trasu z Taiwanu přes Japonsko až na hranici mezi Jižní a Severní Koreou a dál až na odlehlý ostrov v severvýchodní Číně. Produkční tým zaznamenal snahy různých odborníků a zkušených amatérů v těchto zemích, aby dal příběhu lidský rozměr, podtrhnul společensko-politické aspekty problému a zdůraznil důležitost mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a vědeckém výzkumu.Diskuze s Deanem Johnsonem a Lin Leh-chyunem 林樂群
11:00–11:30 Přestávka
11:30–13:00 Dokument: The Other Side 對岸異鄉人 (2012, rež. Tsai Chung-long, c. 70 min)
Od té doby, co se na začátku 90. let minulého století otevřely hranice mezi Taiwanem a ČLR, přestěhovalo se na pevninu mnoho taiwanských podniků (včetně manažerů všech úrovní, řadových zaměstnanců a jejich rodin). Jak se taiwanským imigrantům daří přizpůsobovat se tamnímu politickému, kulturnímu a společenskému prostředí a jak se vyrovnávají se svými mnohonásobnými kulturními identitami? Uzavíráním manželství zároveň dochází k přílivu přistěhovalců z Číny na Taiwan. Jak se „nevěsty z pevniny“ učí plnit očekávání a vyrovnat se s realitou svého nového ostrovního domova? Jaké výzvy a příležitosti stojí před těmi, kdo se přestěhovali na druhou stranu?Diskuze s Tsai Chung-longem 蔡崇隆  a Yu Ming 喩溟

 

(Svět knihy: Veletržní palác, Levé křídlo, Audio-vizuální místnost)
15:00-16:50 Dokument: A Rolling Stone 築巢人(2012, rež. Shen Ko-shang, c. 60 min)
Pečovat o autistické dítě může být vnímáno jako akt víry. Nelze předvítat, co se stane. Pravidelná činnost může vyústit v agresivní výbuch. Právě takové okamžiky dokumentuje film, který získal několik filmových ocenění. Díky omezené expozici a čistě pozorovatelské pozici zachycuje ale mnohem víc: život jako řetěz neúspěchů, bolesti a tragédie, jak ho vnímá hlavní protagonista snímku, padesátiletý Chen Hung-tung, jenž s nesmírnou trpělivostí pečuje o svého třicetiletého syna jménem Li-fu. Sám režisér k filmů říká: „Při natáčení jsem se stal svědkem toho, jak se rodinná láska rozpadá tváří v tvář pomíjivosti života. A také jsem poznal, v čem spočívá láska – v celoživotním obětování, kterého se nelze vzdát, které nám sice občas přináší bolest, ale také radost.“Diskuze s Kuo Li-hsinem 郭力昕 a Ming-yeh Rawnsley
15. května 2015 (pátek)
(Místo konání: FAMU, Posluchárna, Smetanovo nábřeží, 2)
9:00–10:30 Dokument: A Year in the Clouds: Smangus 司馬庫斯 (2011, rež. Dean Johnson a Frank Smith, c. 90 min)
Vysoko v taiwanských horách leží vesnice Smangus, kteoru obývá jedinečný národ původních obyvatel Taiwanu, kteří si říkají Tayalové. Je to jediné místo na Taiwanu, kde se dodnes praktikuje společné vlastnictví půdy a majetku. Snímek zachycuje každodenní život Tayalů, jejich snahu naléz rovnováhu mezi člověkema přírodou a pokus zakotvit systém společného vlastnictví v 21. století. Jak se jim to daří? S jakými porblémy se potýkají a jaká je odměna?
10:30–11:00 Přestávka
11:00–12:40 Dokument: A Town Called Success 戰浪 (2013, rež. Frank Smith, c. 60 min)
Tento dokumentární film vypráví o skupině harpunářů z rybářské vesničky v okrese Taitung, kteří loví pouze tradičním způsobem. Filmu se neoficiálně přezdívá taiwanský Stařec a moře. Podle režiséra přesahuje příběh harpunářů z Taitungu hranice zemí a je tématem univerzálním. “Velmi se snažím nalézat příběhy o lidech v dnešním měnícím se světě, o tom, jak se vyrovnávají s okolní společností a se změnami ve svévlastní komunitě. To, co se děje v rybářské vesničce na východě Taiwanu, se děje i všude jinde ve světě,“ říká režisér filmu.Diskuze s Deanem Johnsonem a Lin Leh-chyunem 林樂群

 

(Svět knihy: Veletržní palác, Levé křídlo, Audio-vizuální místnost)
15:00-16:50 Dokument: The Men Behind the Movie Billboards (2013, rež. Chen Po-Wen, 39 min)
Film „The Men Behind the Movie Billboards“ přibližuje dobu, kdy filmové plakáty malovali pro malá tchajwanská kina malíři. Dnes je toto řemeslo téměř na pokraji zániku. V sérii rozhovorů s dřívějšími malíři reklamních poutačů a odborníky na místní historii ožívají vzpomínky na zářivé obrazy a nabízejí nám nový pohled na tyto neznámé obětavé umělce.Diskuze s Ming-yeh Rawnsley
16. května 2015 (sobota)
(Místo: FAMU, Učebna 1, Smetanovo nábřeží, 2)
9:00-12:00 Kulatý stůl o   “Vitalitě a udržitelnosti taiwanského dokumentárního filmu”

Z témat:

 • Veřejnoprávní taiwanská televize a taiwanský dokumentární film (Lin Le-chun林樂群)
 • Možnosti a problémy natáčení dokumentárních filmů na Taiwanu (Tsai Chung-long蔡崇隆)
 • Jak vychovávat mladé taiwanské filmaře? (Kuo Li-hsin 郭力昕)
 • Jak inspirují taiwanské dokumenty filmaře v ČLR? (Yu Ming 喻溟)
 • Televizní dokument a mezinárodní trh (Ming-yeh Rawnsley)
 • Mé zkušenosti s natáčením dokumentů na Taiwanu/ v Asii a ve Velké Británii/ v Evropě (Dean Johnson)
 • Možnosti azijské kinematografie a dokumentu v českém akademickém prostředí (Viera Langerová)

Volná diskuze

Přednášející :

 • Saša DLOUHÝ

  Člen Syndikátu novinářů České republiky, člen Evropské filmové akademie, společník freeSaM s r.o. Autor následujících dokumentů: Azory pod hladinou (2007), Valdéz: ráj velryb (2009), Léto v Šanghaji (2010), Trafačka – Chrám svobody (2011), liebe Indigo (2013), Je nám spolu dobře (2014)

 • Haruna HONCOOPOVÁ
  Absolvovala sinologii na Karlově univerzitě a v rámci studia strávila jeden rok na Taiwanu. V současné době pracuje jako nezávislá umělkyně, producentka a podílí se na organizaci mnohých filmových festivalů v ČR a v Japonsku (Osaka Asian Film Festival). V ČR pracuje pro dva jediné filmové festivaly s asijskou tematikou – FilmAsia (region Dálného východu) a Eigasai, který se zaměřuje jednak na nejnovější japonské filmy tak i na retrospektivy významných japonských režisérů.
 • Dean JOHNSON
  Zkušený filmař a producent, který v Asii natáčí dokumenty od roku 1993. Začínal v BBC prací na programech o současném dění a pak režíroval televizní dokumenty pro kanály Animal Planet and Discovery. V současné době působí jako výkonný ředitel všech dokumentů z řady Infocus Asia kanálu National Geographic Channel International (NGCI). Za svou práci byl oceněn mnoha cenami a nominacemi na mezinárodních televizních a filmových festivalech.
 • KUO Li-hsin 郭力昕
  Doktorskou dizertaci v oboru Média a kulturologie obhájil na Goldsmiths College na Londýnské univerzitě. V současné době působí na Fakultě komunikací na National Chengchi University. Aktivně publikuje na téma dokumentárního filmu na Taiwanu. Jeho nejnovější knihou je Výslech skutečnosti: politika a depolitizace dokumentárního filmu 真實的叩問:記錄片的政治與去政治 (2014, vyšlo čínsky).
 • Viera LANGEROVÁ
  filmová novinářka a publicistka, absolventka filmové a divadelní vědy na Vysoké škole múzických umění  v Bratislavě, postgraduálního studia kulturologie na Karlově universitě v Praze a mezikulturní komunikace na Bussines School (Tallinn, Estonsko).
  Pracovala jako redaktorka časopisů Film a divadlo, Dialóg, Slovenské pohľady, šéfredaktorka slovensko-českého měsíčniku Listy, a jako  spolupracovnice tiskové agentury Associated  Press na Slovensku. Je členkou FIPRESCI a porot mezinárodních filmových festivalů.
  Po čtyřletém pobytu v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Pákistánu, se věnuje ázijským kinematografiím a rovněž  kinematografiím postkomunistické Evropy. Je autorkou knihy Filmový zeměpis: kontinentální Čína, Hongkong , Taiwan  (2010) a travelogu Urdu, parda, burka. Pět let v Pákistánu ( LN 2011), řady studií a odborných článků.
  Je zároveň konzultantkou filmového festivalu v Karlových Varech, MFF moslimského filmu v Kazani (Ruská federace) a MFF Duhok v iráckem Kurdistánu. Věnuje se i kurátorské činnosti, je programovou konzultantkou Festivalu íránského filmu. Přednáší Ázijský film na FAMU.
 • LIN Leh-chyun林樂群
  Leh-chyun je zástupcem ředitele taiwanské Nadace pro veřejné televizní vysílání (PTS) a zároveň ředitelem jejího Mezinárodního oddělení, které hrálo klíčovou roli ve využívání vysokého rozlišení při natáčení dokumentů o Taiwanu s tématikou udržitelnosti, životního prostředí a kultury. Díky jeho mezinárodním aktivitám se PTS mohla podělit o své zkušenosti se zahraničními kolegy a také se od nich během koprodukční spolupráce učit.
 • Kateřina Procházková
  Novinářka, redaktorka zahraniční redakce České televize. 2011 – 2014 zpravodajka Českého rozhlasu v Asii. Pravidelně přispívá politicko-kulturními články do českých a zahraničních deníků a magazínů. Zaměřuje se především na zpravodajství z Číny, Japonska a Koreje. V Asii žila posledních deset let – Hongkong, Taipei, Peking, Singapur a Tokio. Vystudovala žurnalistiku na Ostravské Univerzitě a Universitě Glasgow. Politologii a jazykové znalosti získala na National Taiwan University (NTU), Beijing Foreign Studies University (BFSU) a Sophia University v Tokiu. Je členkou Foreign Correspondents’ Club of China a Beijing International Society.
 • Ming-yeh RAWNSLEY 蔡明燁
  Svůj titul PhD získala na Institute of Communications Studies Leedské univerzity. V současné době se věnuje výzkumu v Centru taiwanských studií na prestižní School of Oriental and African Studies (SOAS) Londýnské univerzity a zároveň zastává funkci generální tajemnice Evropské asociace taiwanských studií. Vydala řadu publikací v angličtině i čínštině o taiwanském a čínském filmu, mediálním průmyslu ve Východní Asii a o médiích a demokratizaci na Taiwanu.
 • TSAI Tsung-lung蔡崇隆
  Je nezávislým taiwanským producentem a filmařem dokumentárních filmů. Vyučuje na Fakultě komunikací na Chung Cheng University. Dlouhodobě sleduje lidská práva a problematiku životního prostředí a je také znám díky svým dokumentům o nových imigrantech na Taiwanu, mezi které patří My Imported Wife (Dovezená manželka) and The Other Side (Druhá strana). Síla jeho filmů spočívá v racionální analýze, vedle níž se objevují i hluboké lidské emoce.
 • YU Ming 喻溟
  Yu Ming svůj titul PhD získala na Filmové fakultě Beijing Normal University. Vyučuje na Fakultě kulturní komunikace Čínského ústavu průmyslových vztahů. Zajímá se především o výrobu dokumentů a mezinárodní dějiny filmu a hojně na toto téma publikuje.