Popis projektu

Cílem dvouletého projektu, který bude probíhat v letech 2014-2015, je propagovat taiwanskou kulturu nejen mezi odbornou, ale i mezi laickou veřejností. Propagace Taiwanu se dosud omezovala spíše na sporadické konference, diskuze a semináře s poměrně malým záběrem, které organizovaly jednotlivé instituce. My naproti tomu navrhujeme celou řadu akcí, na kterých Orientální ústav AV ČR ve spolupráci s českými univerzitami a Evropskou asociací taiwanských studií otevře nejrůznější témata z mnoha oblastí výzkumu a kultury, aby oslovil co nejširší publikum. Využijeme také možnosti podělit se o zkušenosti a schopnosti zahraničních odborníků, kteří při svém pobytu navštíví hned několik českých výzkumných a kulturních institucí. Tím také efektivně využijeme své finance a spojíme snahy řadyodborných pracovišť.

Cílové skupiny, na které hodláme projekt zaměřit, jsou dvě – česká odborná veřejnost (vědečtí pracovníci a studenti) a veřejnost laická. V České republice potřebujeme silnější propagaci taiwanské kultury. Pokud se s ní blíže seznámí odborníci, kteří přispívají k šíření vědomostí, zvýší se informovanost a obecné povědomí o taiwanské kultuře napříč celou společností. Čistě akademická debata by ale oslovila nejspíš jen omezené množství lidí, takže bychom rádi připravili vedle odborných akcí, které budou mít široký a interdisciplinární záběr, i souběžný kulturní program, který by zahrnoval výstavy knih, setkání se spisovateli a promítání filmů a byl vhodnějšípro širokou veřejnost.

Projekt je financovám grantem Taiwan Spotlight (Ministerstvo kultury Čínské republiky na Taiwanu) pod záštitou Dr. Samuela Yina.

 

Naše cíle jsou následující:

A) Přilákat české vědce různých odborností, aby se seznámili s taiwanskou kulturou formou případové studie využití různých metodologických přístupů.

  • Workshop: Digital Sinology and TaiwanStudies

Digital Humanitiesje průkopnická metodologie, kterou mnoho ústavů Akademie věd České republiky označilo za hlavní metodu, kterou využijí ve svém budoucím výzkumu. Její využití ve studiu čínské a taiwanské kultury pomůže určit nové výzvy a možnosti rozvoje toho dynamického oboru. Obracíme se tím nejen na vědce z jiných oblastí výzkumu, ale i na sinologickou veřejnost zabývající se studiem Číny a Taiwanu.

  • Kulatý stůl s tvůrci taiwanských dokumentárních filmů

Navrhovaný kulatý stůl se uskuteční v době mezi dvěma významnými evropskými událostmi spojenými s Taiwanem. V Londýně se uskuteční Světový kongres taiwanských studií a v Polsku přivítáme Výroční konferenci Evropské asociacetaiwanských studií(EATS). Věříme, že náš kulatý stůl zaujme účastníky těchto mezinárodních akcí, místní odbornou veřejnost a také fanoušky asijských filmů. Bude organizován ve spolupráci s EATS a budou k němu přizváni taiwanští i evropští filmaři, aby hovořili o tom, jak a proč ve svých dokumentech hovoří o vědeckých tématech (nazíráno velmi všeobecně). Rádi bychom přilákali i místní dokumentaristy a filmové teoretiky.

B) Probudit ve studentech českých univerzit zájem o Taiwan

Využijeme stávající kanály, abychom oslovili studenty čínských studií a sinologie na Karlově univerzitě v Praze, Palackého univerzitě v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Na půdě těchto univerzit budeme organizovat workshopy a přednášky.

C) Popularizovat taiwanskou kulturu mezi širokou veřejností

Akademické akce doprovodí výstava o českých překladech současné taiwanské a čínské literatury na Palackého univerzitě v Olomouci.

  • Rádi bychom na knižní veletrh Svět knihy 2015 pozvali některého ze spisovatelů, aby zde představil svou knihu
  • Setkání s jedním či dvěma taiwanskými spisovateli